Hoven Friskole

Skolevej 2, Hoven
6880 Tarm

Tlf. 7534 3046
kontakt@hovenfriskole.dk

CVR: 3122 3857

____________________

Børnehuset direkte

Tlf. 7534 3336

Vuggestue:

Mobil 2386 0630

boernehuset@hovenfriskole.dkDet sker:

Eleverne har sidste skoledag 26. juni.

Børnehuset har sidste åbningsdag 10. juli.

 

 

Undervisning

Mål for undervisningen på Hoven Friskole


Med afsæt i værdigrundlaget for Hoven Friskole og med baggrund i lovgivningen på friskoleområdet tilbyder vi på Hoven Friskole undervisning i de fag, der er nærmere beskrevet i denne fagbeskrivelse.


Vi følger de i Forenklede Fælles mål  angivne trin og slutmål for fagene.


Undervisningsplanerne på Hoven Friskole er for de enkelte fag ensbetydende med de læseplaner, der er angivet i Fælles mål 2009.


For fagene idræt, musik Lillegruppe, Musik Mellemtrin, Musik udskoling, hjemkundskab og Krea har vi endvidere beskrevet den måde, hvorpå undervisningen på Hoven Friskole er opbygget.


Årsplaner for de enkelte fag kan findes her på hjemmesiden.