Hoven Friskole

Skolevej 2, Hoven
6880 Tarm

Tlf. 7534 3046
kontakt@hovenfriskole.dk

CVR: 3122 3857

____________________

Børnehuset direkte

Tlf. 7534 3336

Vuggestue:

Mobil 2386 0630

boernehuset@hovenfriskole.dkDet sker:

Eleverne har sidste skoledag 26. juni.

Børnehuset har sidste åbningsdag 10. juli.

 

 

Friskolens mål og værdigrundlag

I de underlæggende punkter, kan du finde skolens vedtægter, værdigrundlag, profil, forretningsorden, rygepolitik og trivselspolitik.

Forældreguide

Hvordan med bussen?

Hvordan gør jeg, hvis mit barn ikke kan komme i skole ved sygdom o.lign?

Der er mange spørgsmål. Vi kommer ind på nogle af dem i denne forældreguide

Vedtægter

Læs Hoven Friskole´s vedtægter her

Værdigrundlag

Friskolens og Børnehusets personale har, i samarbejde med bestyrelsen fundet frem til 5 fælles værdier som vi ønsker skal være kendetegnende for institutionen.

Friskolens personale har efterfølgende set på, hvordan og på hvilke punkter vi allerede har implementeret værdierne i den pædagogiske praksis.

I samarbejde med Børnehuset og bestyrelsen ønsker vi hvert år at arbejde med 1 eller 2 fokuspunkter for på den måde at styrke og udvikle værdierne.

Se Friskolens Værdisæt

Profil

Hoven Friskoles overordnede profil er fastlagt af ledelse og bestyrelse.

Profilens hovedelementer kan du læse om her.

Forretningsorden

Herunder kan du læse Hoven Friskoles forretningsorden som blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 02.02.10.

Se forretningsordnen her.

Rygepolitik

Herunder kan du læse Hoven Friskoles Rygepolitik som trådte i kraft d. 17.5.2011

Se den her.

Trivselspolitik

Herunder kan du læse om Hoven Friskoles Trivselspolitik.

Se den her.

Antimobbestrategi

Anti-mobbe logo

 

Vi ønsker at skabe et miljø fri for mobning, hvor den enkelte kan trives. Se her

I antimobningsstrategien refereres til en artikel af Jens Andersen. Se den her

Vores tretrinsraket finder man her