Hoven Friskole

Skolevej 2, Hoven
6880 Tarm

Tlf. 7534 3046
kontakt@hovenfriskole.dk

CVR: 3122 3857

____________________

Børnehuset direkte

Tlf. 7534 3336

Vuggestue:

Mobil 2386 0630

boernehuset@hovenfriskole.dkDet sker:

Eleverne har sidste skoledag 26. juni.

Børnehuset har sidste åbningsdag 10. juli.

 

 

Vores Skole

Den 9. oktober 2007 besluttede Ringkøbing-Skjern Byråd at  Hoven Skole skulle lukkes og Hoven Friskole blev i manges hjerter født.

Forud var sommeren og foråret gået med talrige tiltag i kampen for at bevare skolen. Den første demonstration i Hovens historie, bannere ved vores byporte, støttekoncert, talrige læserbreve og lige så mange møder. Alt i et skønt samarbejde som beviste, at vi i Hoven vil hinanden og vores vigtigste bastion: Skolen!

Med dette fælles og meget stærke ønske om en fortsat bevarelse af menneskelige og basale værdier i et omskifteligt samfund, stod borgerne i Hoven endnu engang sammen. Ved generalforsamlingen den 24. oktober var der et massivt fremmøde som bakkede 100% op om friskolen. Vedtægterne blev vedtaget og den nye bestyrelse blev valgt: Hoven Friskole var nu ikke bare en drøm men en realitet!

Drømmen og målsætningen for både bestyrelsen, forældrekredsen og den omgivende landsby er, at Hoven Friskole skal være børnenes mulighed for en tryg, overskuelig og traditionsrig skolegang i små årgange, som netop giver det enkelte barn den ro der skal til, for at indlæringen er i top.